. . . : : : D a l s z ö v e g e k : : : . . .


Keresés:
Betûrendben
Kiadott anyagok alapján
Dalcím alapján


Betûrendben

a | b | c | d | e | é | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z


Kiadott anyagok alapján

Napkönnyek (2004., több, mint demo)

Tenger van a fal mögött (2001., demo)


Dalcím alapján

A szív alatti csend
Az ég dühös könnyei

Déli áramlat

Dönteni kell

Eldorádó
Égi ismerõs
Fényút
JF8 on Mercury
Naphimnusz

Rút táncok
Stigma
Tiltott gyümölcs

Véletlengenerátor


A szív alatti csend
(Fodor Tamás, Sárközi Árpád)

A szív alatti csendben,
A sejtek közt bolyongva
Rád akadt a lét,
Megint felküld a pokolba,
De nincs még minden rendben,
Úgy, ahogy szeretnéd,
Csak belefeszít egy testbe,
Hogy megint megszülessél...

És ahogy rákényszerítve,
Sírva-remegve
Mondanád, ha tudnád:
Visszamennék, ha lehetne...
Már élõ-érzõ lény vagy,
De nem öntheted szavakba:
Miért muszáj pont ezen a
Helyen lenned, s pont ilyen alakban?

Miért akadt rád a lét?
Miért feszített egy testbe,
||: Hogy megint megszülessél? :||
Miért nem enged újra vissza
A szív alatti csendbe,
||: Úgy ahogy szeretnéd? :||

Idõvel megszokod majd,
Viseled, hogy itt vagy!
Találsz majd még olyan ajtót,
Ami mögött értékekre bukkansz...
Kézzel nem fogható
Igazi fény ez,
Pénzben nem mérhetõ
Egyenes út a reményhez...

Miért akadt rád a lét?
Miért feszített egy testbe,
||: Hogy megint megszülessél? :||
Miért nem enged újra vissza
A szív alatti csendbe,
||: Úgy ahogy szeretnéd? :||

A szív alatti csendben,
A sejtek közt bolyongva
Rád akadt a lét,
Megint felküld a pokolba,
De nincs még minden rendben,
Úgy, ahogy szeretnéd,
Csak belefeszít egy testbe,
Hogy megint megszülessél...

Miért akadt rád a lét?
Miért feszített egy testbe,
||: Hogy megint megszülessél? :||
Miért nem enged újra vissza
A szív alatti csendbe,
Úgy ahogy szeretnéd?

Úgy ahogy szeretnéd.......


Az ég dühös könnyei
(Fodor Tamás)

Föld-fénybõl lángoló
Szivárvány-gyermek
A rideg tûz fölött
Nem láttam soha,
Örökre elment,
És haragba öltözött...

Szivárvány-gyermek
Örökre elment...
örökre elment és haragba öltözött...

Fájdalmat sír
Néha keserû nyállal
Érzem a bõrömön
Álmom féltem,
Ne adja másnak
Így örökké õrködöm...

Álmom féltem,
Ne adja másnak!
Így örökké õrködöm...

A hangok foszló foltjain
Mindig mást felel
Az ég dühös könnye így
Az arcom mossa el...

Az ég dühös könnye így
Az arcom mossa el...


Déli áramlat
(Sárközi Árpád)

Jöhet a halálos dózis,
Jobb létre szenderülök benne
Szép csendben, vagy grandiózus
Színjáték közepette

Nagy az egyetértés abban,
Az én helyem nem itt van
Bíztathat, vagy áltathat,
Csak vigyen el a déli áramlat

Most vigyen(-e) el a déli áramlat,
Most vigyen(-e) el a déli áramlat,
Most vigyen(-e) el a déli áramlat,
Ne, ne élvezze senki,
Csak én, csak én, csak én, csak én!

Tisztességesebb ember
Szemet húny, húnyna felette
Szép csendben, vagy a világtenger
Morajlása közepette

Azt várom, ha robban,
Úgy leszek-e jobban,
Vagy meghallgathatom,
Ahogy a szívem utoljára dobban...

Most vigyen(-e) el a déli áramlat,
Most vigyen(-e) el a déli áramlat,
Most vigyen(-e) el a déli áramlat,
Ne, ne élvezze senki,
Csak én, csak én, csak én, csak én!


Dönteni kell
(Sárközi Árpád - átdolgozta GeneYos SkyGazer)

Vígasztal-e, vagy sem,
Vissza sem nézek
Ami neked jó, az nekem nem!
(Éj)fekete felhõk
(Vagy) százezer éve
Táncot járnak a fejem felett...

Talán semmi értelme nincsen,
Megbánom egy másik életemben...
Talán semmi értelme nincsen,
Megbánom egy másik életemben...

Induljak-e, vagy sem?
Gyors lesz és tiszta
Fenn mennyire jó, és milyen lent?
Bárcsak tudnám,
Eljövök-e vissza!
Ha tudnám, talán nem tenném meg!

Lehet, hogy nincsen értelme semmi,
Igazából sehol sem akarok lenni...
Lehet, hogy nincsen értelme semmi,
Igazából ki tudja mit akarok?

Dönteni kellene
Ha kimondom a végsõ szavakat,
Semmit sem tehetsz ellene,
Még nem élveztem ki a földi javakat!
Dönteni kell
És úgy varrom el a szálakat,
Mikor utoljára nézek fel,
Egyszerûen megvonom a vállamat...

Gyilkoljak-e, vagy sem?
Magamat nem bûn!
Ami nekem jó, az neked nem
Én még senkinek
Nem tettem esküt,
Legalább tudnám, milyen leszek!

Talán semmi értelme nincsen,
Megbánom egy másik életemben...
Lehet, hogy nincsen értelme semmi,
Igazából ki tudja mit akarok?

Dönteni kellene
Ha kimondom a végsõ szavakat,
Semmit sem tehetsz ellene,
Még nem élveztem ki a földi javakat!
Dönteni kell
És úgy varrom el a szálakat,
Mikor utoljára nézek fel,
Egyszerûen megvonom a vállamat...

Dönteni kellene...
Semmit sem tehetsz ellene...

Dönteni kell...
Mikor utoljára nézek fel,
Egyszerûen megvonom a vállamat...


Eldorádó
(Fodor Tamás)

Álomból szülték
Olyan szürkék,
Mint te meg én vagyok...

Kell ez a torz kép,
Amely csak úgy szép,
Ha már rég megkopott...

Az éden jelét arcodba vésed
A néma lényt így is megérted
Az éden jelét arcodba vésed
Miért nincs meg?
Még mindig nem érted...


Égi Ismerõs
Ezt a dalt egyelõre félretettük és nem játsszuk....
(AtonHotep DjehutiMes GeneYos SkyGazer [Antal Dávid])

Égbe emel
Egy földi jel
Jéglángok ködfényén szárnyakra lel
A hajnali kék
Égtükrén
Felizzó fénykoronggá lettem én...

Vártalak már....
Már vártál rám....

Tûzjégbõl szõtt ismeretlen fénylény
Húz, vonz, lök, taszít a vég felé...

Jéglángokból megálmodott fénylény
Arcodról senki nem mesél
Tûzjégbõl szõtt ismerõs remény
Húzz, vonzz, lökj, taszíts a vég felé...

Vártalak már....
Már vártál rám....Fényút
(AtonHotep DjehutiMes GeneYos SkyGazer [Antal Dávid])

Tûhegy végérõl emelkedõ spirális fényút
Magasba tör, ragyogva hív és húz-vonz...
Életet és fényt ígér
De szava vajon mennyit ér?
Mire megtudod, már késõ,
Nem enged el...

Egy másik világba átlépsz...
Valóság ez, vagy képzelgés?

(Félsz...)

Egy másik tér- és idõsíkon találod magad
Ami eddig történt, csak álom volt...
Új az élet, új a fény...
Meddig tarthat? Mennyit ér?
Még találgatod, de már újra úton vagy...

Egy újabb világba lépsz...
Mi valóság? Mi képzelgés?

Egy másik világba érsz...
Valóság ez, vagy képzelgés?
Hogyan döntse el a józan ész?
Reméled még mindig élsz...JF8 on Mercury
(AtonHotep DjehutiMes GeneYos SkyGazer [Antal Dávid])

X-rays dance in fury
Killer beams attack the ground
Every flesh seeks a hiding
Staying outside means a suicide
The Third Law switched sending
Our robots down to survive
JF8 is missing
We can only hope he’s still alive…

Your rays feed me
I’m growing strong
I’ve been waiting
Far too long
Program-failures
And overload
Drive me to choose a
Path on my own…

Neutrinoes attack
The positronic brain
Flooding it to accept
The random program-rain…

Your rays feed me
I’m growing strong
I’ve been waiting
Far too long
Program-failures
And overload
Drive me to choose a
Path on my own…

JF8 a Merkúron
(csupán fordítás!!)

Röntgensugarak táncolnak dühödten
Gyilkos sugárzás támadja a felszínt
Minden élõlény menedékhelyet keres
Kint maradni egyenlõ az öngyilkossággal
A Harmadik Törvény leküldte
Robotjainkat túlélni
JF8 viszont hiányzik és csak
Remélhetjük, hogy még mindig mûködõképes...

Sugaraid táplálnak
Egyre erõsebb leszek
Már jó rég óta
Csak erre vártam
A programhibák és
Az adatdömping
Arra vezérel, hogy válasszak
Egy saját utat magamnak...

Neutrínók támadják
A pozitronagyat
Elárasztva, hogy elfogadja
A véletlenszerû program-esõt...

Sugaraid táplálnak
Egyre erõsebb leszek
Már jó rég óta
Csak erre vártam
A programhibák és
Az adatdömping
Arra vezérel, hogy válasszak
Egy saját utat magamnak...N a p h i m n u s z
(AtonHotep DjehutiMes GeneYos SkyGazer [Antal Dávid])

Egy anyaggömb szilárd felszínén
Keressük a fényt
Amely életben tarthat a hideg ûrben
Kergetjük és kutatjuk a rejtett titkokat
De ami a szemünk elõtt van,
Miért nem látjuk meg?
Miért nem látjuk meg?

Milliárdnyi foton száll
A napszél szárnyán,
Sok szférán át
Színeket hoz
Életet ad
Mindent felpezsdít
Míg végül elér hozzánk...
...energizál...

Jár égi útján
Szín- és fény-kavalkádot
Zúdítva le ránk
Az áldó fényforrás
Önnön anyagát szórja
Örök idõk óta
(De) Ha már a végén jár
Gyilkos tûz-özönét
Hullatja majd (le) ránk
Ez az átkozott körforgás:
Végül mindent elnyel majd,
Mindent, míg csak õ marad

Milliárdnyi foton száll
A napszéllel száguldva
Mindent átjár
Gyilkol, ha kell
Életet vesz el
Mindent megbénít
Míg végül elér hozzánk...
...elér hozzánk...

(Õ csak) jár égi útján
Szín- és fény-kavalkádot
Zúdítva le ránk
Az áldó fényforrás
Önnön anyagát szórja
Örök idõk óta
De ha már a végén jár
Gyilkos tûznyilait
Hajítja majd le ránk
Ez az átkozott körforgás, hogy
Végül mindent elnyel majd,
Mindent, míg csak õ marad

Életet ad,
Életet, a gyilkos csillag...
Mindent elnyel majd,
Mindent, míg végül csak õ marad...


Rút táncok
(Fodor Tamás)

Arcodon látom üres
Szavaid árnyékát...
A perceken röhög az idõ,
Hisz tudja, ugyanez vár még rád...

Rút táncok azok a ráncok,
Mik az arcod lepik el,
Bánattól égõ lángjuk
Semmi sem oltja el...


Stigma
(Fodor Tamás, Sárközi Árpád)

Ereim halk nyugalmát
Megtörik a végtelenbõl,
Megtörik a végtelenbõl...
A keserû kín nekem fáj,
Sebek az áldott testbõl,
Sebek az áldott testbõl...

||: Valaki hív, kihasznál,
Kiszakít így a rendbõl,
Kiszakít a rendbõl...
Szemeimmel siratják
A sebek az áldott testrõl,
Sebek az áldott testbõl...

Álmom, hogy már
Többé nem talál
Álmom, hogy már
Többé nem talál rám
:||

Álmom, hogy már
Talán többé meg nem talál...

Talán nem talál, talán nem talál... [ x sok]

...engem?


Tiltott gyümölcs
(Sárközi Árpád)

Kisszobák, lámpafény
Melegén életre kél...
Õrzöd, ha kell, védelmet adsz
Õszinte mámort cserébe kapsz

Vigyázz! A jó: tiltott gyümölcs
Elhervadó illatos virág
Talán ezért olyan hazug
Ez a megbomlott világ....

Erdõ-mezõ, napsugár
Melegén életre vár...
Érezd te is, hogy tesz csodát
Trükkök nélkül visz odaát,

Ahol jól érzed magad majd,
Mint még sehol sem;
A visszaút, az ösvény
Ott áll elõtted...
Nem kérhetsz belõle,
Maradnod kell...
Illatos és zöld itt minden,
Ameddig a szem lát el...

Vigyázz, a jó: tiltott gyümölcs,
Elhervadó illatos virág...
Talán ezért ilyen hazug
Ez a megvadult világ...


Véletlengenerátor
(Sárközi Árpád)

Világmegváltóként érkeztünk,
Fergeteges tempót diktálva,
Nem olyan éppenhogy csak léteztünk,
Harc volt ez, hisz' a szívünk ezt diktálta...
Nem lehet nagyobb isten nála,
Nem hagyom, hogy elvedd az elvem!
Próbálkozom állati mintára,
Meggyógyítom szétfolyt lelkem...

Nem elég baj, hogy sorban állsz,
A haladásban is gátol,
De még kiválasztottá is tesz
A véletlengenerátor...

Világmegváltóként érkeztünk,
Elgondolkodhatunk rajta:
Amit látunk, hallunk, érzünk,
Igaz-e, vagy olyan hazugság-fajta?
Feltudjuk-e azt majd dolgozni,
Hogy mások formáljanak új arcra?
Õk fognak újra lepontozni,
Ha készek vagyunk is a nagy harcra...

Nem elég baj, hogy sorban állsz,
A haladásban is gátol,
De még kiválasztottá is tesz
A véletlengenerátor... :||

Nem elég baj az, hogy sorba kell állnod,
A haladásban is gátol
A véletlengenerátor
Nem elég baj az, hogy a haladásban is gátol,
Kiválasztottá is tesz
A véletlengenerátor...

Világmegváltóként érkeztünk,
De nem sokat ér ma egy megváltó...
Ha volt, amit annyira élveztünk,
Azzal semmi sem ér fel, nincs rá szó!

Nem elég baj, hogy sorban állsz,
A haladásban is gátol,
De még kiválasztottá is tesz
A véletlengenerátor... :||


© 2004 GeneYos AtonHotep SkyGazer